Up-coming events

Previous news...

Mats Hjortberg tilldelas 2016 Limbiska hederspriset för sina enastående insatser för Biomedicinprogrammet.

2016-11-16

Med sin passion och entusiasm lyckades Mats få ett ämne med anor från de gamla grekerna att väcka intresse hos de biomedicinska ungdomarna. Förutom de extraordinära pedagogiska insatserna var Mats ett stort stöd för Biomedicinska föreningsverksamheten. Han bjöd på sig själv med ett gott humör och var alltid en hjälpande hand i föreningens organisation och göromål. Vi kommer minnas mats som en fantastisk pedagog med ett sinne för humor och ett stort engagemang för studenterna.

Biomedicinska Föreningen

MCB Publications:


Recent publications by MCB