Per Holmfeldt, receives the pedagogical prize for 2017 from the Nurses student organisation (Sjuksköterskornas Studentförening)

2017-06-13


”För sitt brinnande engagemang och intresse av att bekräfta samtliga studenters kunskapsnivåer och förmåga till att se till varje enskild students förmågor och kunskapsbrister. Att med sina innovativa och genomtänkta föreläsningar förmedla kunskap om sitt ämne. Likt en mitokondrie har denna lärare förmedlat energi i mängder som fått ett tungt ämne att bli lättare att ta till sig.

Och efter denna persons föreläsningar har vi alla lärt oss att en glad cell är den bästa av celler!”