Forskning och projekt anslutningar vid MCB

Nedanstående figur illustrerar översiktligt dagens forskning vid MCB. Klicka på figuren eller på länkarna till vänster för mer detaljerad information om specifika projekt.

Disputationer:

Kvalitet och Förnyelse - KoF

Mellan februari 2016 och oktober 2017 har en forskningsutvärdering genomförts vid Uppsala universitet. KVALITET OCH FÖRNYELSE.KoF17 är Uppsala universitets tredje forskningsutvärdering.


Under 2010-2011 gjordes en ny övergripande utvärdering "Kvalitet och Förnyelse 2011 (KoF11)".
Ladda ner KoF11-rapporten

Separat bilaga 1 till KoF11:

"Bibliometric analysis of Uppsala University 2007-2010 using the national Norwegian model for research performance"

Ytterligare bilaga till KoF11:

"Appendix II to 'Bibliometric Analysis of Uppsala University 2007-2010'"


En övergripande utvärdering av all forskning vid Uppsala universitet, kallad "Kvalitet och Förnyelse 2007" (KoF07), genomfördes 2006-2007.
Ladda ner KoF07-rapporten