Forskning och projekt anslutningar vid MCB

Nedanstående figur illustrerar översiktligt dagens forskning vid MCB. Klicka på figuren eller på länkarna till vänster för mer detaljerad information om specifika projekt.