Kroc-föreläsning
2018

Pirjo Nuutila


Turku PET Centre,
University of Turku and
Dept. of Endocrinology,
Turku University Hospital
Turku, Finland

Lessons from metabolic disorders
and Type 2 diabetes using imaging

Tisdagen den 29 maj 2018, kl. 17.00

Grönwallsalen

Akademiska Sjukhuset
Uppsala