Potential treatment and diagnostic strategies of abdominal aortic aneurysm

2018-05-17

Prof. Dick Wågsäter

Dept of Medicine and Health,
Linköping University

Monday, May 21,
10:15   BMC C4:301


Min forskning handlar om pulsåderbråck, aneurysm, vilket förekommer hos ca 2-6% av Sveriges befolkning.

Åderbråck på kroppspulsådern, aneurysm, förekommer hos ca 2-6% av befolkningen och vissa av dessa kan spricka. Spruckna aortaaneurysm bidrar till ca 1% av alla dödsfall årligen. Patienter med aneurysm har dessutom en högre grad av dödlighet i andra hjärt-kärlsjukdomar. Förebyggande behandlingsstrategier och läkemedel för aneurysmsjukdom utöver operation saknas i dagsläget. Det finns ännu inte heller möjlighet att upptäcka de aneurysm som växer snabbast och har högst risk att spricka.

Min forskning har som målsättning att ta reda på mer om de bakomliggande cellbiologiska mekanismerna för bukaortaaneurysm, med fokus på inflammation. Min forskning avser att hitta de patienter som löper störst risk i sin sjukdom och att hitta nya behandlingsstrategier och läkemedelskandidater som förhoppningsvis kan öka möjligheterna för individualiserad behandling.

Host:  Nils Welsh