Utbildning vid MCB

Institutionen ansvarar för undervisningen på grundnivå i anatomi, histologi, cellbiologi och fysiologi för studenter på läkarprogrammet, apotekarprogrammet, biomedicinarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, biomedicinska analytikerprogrammet, dietistprogrammet, receptarieprogrammet och på diverse fristående kurser.

Institutionen ansvarar för masterprogrammet i biomedicin och ger kurser på masternivå i farmaci.

Vid institutionen är mer än 30 doktorander verksamma inom projekt i de olika forskargrupperna.