Forskning

Bild på forskning

Institutionen för medicinsk cellbiologi genomför forskning och utbildar doktorander i cellbiologi och fysiologi med fokus på diabetes, farmakologi, inflammation, cancer och neurobiologi. Vi undervisar även studenter som studerar vid olika program och fristående kurser i cellbiologi, fysiologi, neurobiologi, anatomi och histologi.

Senast uppdaterad: 2024-03-07