Forskargrupper vid Institutionen för medicinsk cellbiologi

Sebastian Barg - Hormonfrisättning genom reglerad exocytos.
Peter Bergsten - Mekanismer för lipotoxicitet i betaceller.
Bryndis Birnir - Signalmolekylen GABA (γ-aminosmörsyra) och dess roll i hjärnan, bukspottkörtelns öar och i vita blodkroppar.
Per-Ola Carlsson - Betacellsterapi och regenerativ medicin.
Gustaf Christoffersson - Immunreglering vid typ 1 diabetes.
Daniel Espes - Destruktionen och proliferationen av beta-celler.
Femke Heindryckx - Hepatocellulär cancer.
Michael Hultström - Translationella studier av organsvikt under intensivvård.
Olof Idevall-Hagren - β-cellens organeller och deras interaktioner.
Johan Kreuger - Cellsignalering, mekanobiologi och utveckling av verktyg för studier av celler.
Dan Larhammar - Långtidsminnets mekanismer, funktioner hos genfamiljer, och egenskaperna hos G-proteinkopplade receptorer.
Joey Lau Börjesson - Strategier för att skydda transplanterade insulin-producerande beta-celler.
Maria Lindskog - Samverkan för mekanismer för plasticitet.
Karin Nordström - Kodning för visuell information i nervsystem.
Fredrik Palm - Njurfysiologi och njursjukdom.
Mia Phillipson - Nya funktioner hos immunceller för olika vävnader och organs funktion.
Markus Sjöblom - Cytostatika-inducerade biverkningar i tarmen.
Anders Tengholm - Frisättning av blodsockerreglerande hormoner från de Langerhanska öarna.
Michael Welsh - Förståelse av tumörmetastasering.
Nils Welsh - Signalhändelser som deltar i β-cellsdöd, funktion och regenerering.
Svante Winberg - Beteendeneuroendokrinologi.
Dick Wågsäter - Immuncellsaktivering och vaskulär remodellering i aortaaneurysm.

Senast uppdaterad: 2024-02-01