Anders Tengholm

Frisättning av blodsockerreglerande hormoner från de Langerhanska öarna

Vår forskning syftar till att klarlägga de mekanismer som styr frisättningen av insulin, glukagon och somatostatin, liksom andra peptider och sekretionsprodukter från bukspottkörtelns Langerhanska öar. Insulin frisätts efter måltid och stimulerar upptag och lagring av glukos och andra näringsämnen i lever, muskel och fettväv. Glukagon har motsatt effekt och mobiliserar glukos till blodbanan för att förhindra potentiellt livshotande blodsockerfall under fasta. Sjukdomen diabetes (sockersjuka) kännetecknas av högt blodsocker, vilket beror på otillräcklig insulinfrisättning och störd frisättning av glukagon, men de bakomliggande orsakerna är dåligt kända. Genom att kombinera biokemiska och molekylärbiologiska tekniker med avancerade mikroskopiavbildningstekniker kan vi följa dynamiken i olika processer i enskilda celler och hela Langerhanska öar för att förstå hur intracellulär signalering och samspel mellan de olika ö-cellerna påverkar hormonfrisättningen. Ökad kunskap om de molekylära och cellulära mekanismer som reglerar frisättningen av de Langerhanska ö-hormonerna skapar förutsättningar för att hitta nya strategier för behandling och prevention av diabetes.

Anders Tengholm

Professor vid Institutionen för medicinsk cellbiologi, Forskargrupp Anders Tengholm

E-post:
Anders.Tengholm[AT-tecken]mcb.uu.se
Telefon:
018-471 4481
Senast uppdaterad: 2022-02-28