Dick Wågsäter

Immuncellsaktivering och vaskulär remodellering i aortaaneurysm 

Hjärt och kärlsjukdomar, inklusive abdominalt aortaaneurysm (AAA), utgör en enorm vårdbelastning och rupturerade AAA orsakar ca 200000 dödsfall i världen årligen. AAA är en inflammatorisk sjukdom och trots långvarig behandling med anti-inflammatoriska och lipidsänkande läkemedel för andra underliggande kärlsjukdomar så hämmar dessa läkemedel inte sjukdomen. Det finns inte ett ända läkemedel i dagsläget för AAA. Detta indikerar på att mer specifika immuncellsläkemedel behövs för att hämma AAA. 

För att hitta nya fungerande läkemedel behöver vi förstå vilka mekanismer som är påverkade i sjukdomsuppkomsten och hos läkemedlen i mer detalj. Baserat på våra tidigare studier har vi identifierat flera nyckelfaktorer som kan påverkas av vissa särskilda läkemedel. Målet med min forskning är att klargöra patofysiologiska och molekylära mekanismer bakom sjukdomen AAA och att identifiera nya behandlingsstrategier samt biomarkörer för prediktion och prognos. 

Prover från patienter, celler och in vivo modeller av aneurysmsjukdom används i en translationell approach för att hitta nya signaleringsvägar, immunceller och vaskulär remodellering via transkriptionell reglering och genom att behandla glukosmetabolism mha olika läkemedel. Kunskapen som erhålls används i kliniken där vi tillsammans med läkare undersöker oprövade läkemedel i kliniska studier och undersöker biomarkörer hos patienterna.  

Betydelsen av min forskning är att öka kunskapen om sjukdomsuppkomsten vid AAA så standardiserad kirurgi kan ersättas med individbaserad läkemedelsbehandling för att minska dödlighet och komplikationer och öka livskvalitén. 

Utöver huvudfokuset på AAA tillämpar jag även teorier och metoder på annan kardiovaskulärsjukdom men också på kolorektalcancer.  

Postdokkandidater med stark vetenskaplig produktion och forskningsbakgrund kan kontakta mig för möjliga projekt. 

Dick Wågsäter

Professor vid Institutionen för medicinsk cellbiologi, Forskargrupp Dick Wågsäter

E-post:
dick.wagsater[AT-tecken]mcb.uu.se
Telefon:
018-471 4396
Senast uppdaterad: 2022-03-11