Gustaf Christoffersson

Förekomsten av autoimmuna sjukdomar ökar i världen och effektiva behandlingar eller botemedel saknas för flertalet av dem. Vår forskargrupp studerar olika reglermekanismer i immunförsvaret som potentiellt skulle kunna dämpa eller helt hämma den autoimmuna reaktionen mot kroppsegna celler i dessa sjukdomar.

Vi fokuserar främst på immunreglering vid typ 1 diabetes där vi har möjlighet att i laboratoriet visualisera den lokala miljön runt de insunlinproducerande betacellerna i bukspottkörteln in vivo när sjukdomen startar. Den detaljerade information vi genom detta kan få om hur immunceller interagerar med varandra och med sin målcell (betacellen) kan vi sedan vidare utforska med andra komplementära metoder i både mänsklig vävnad och i klinisk data.

Genom detta tillvägagångssätt har vi nyligen upptäckt nya sätt för hur immunförsvaret regleras vid typ 1 diabetes. En av dessa upptäckter är att en typ av T-celler som vanligen är aggressiva immunceller som dödar andra celler under rätt betingelser kan dämpa immunsvaret. En annan upptäckt är att nervsignaler också kan verka immunreglerande vid typ 1 diabetes. Dessa är två potenta mekanismer som vi just nu följer upp i laboratoriet, där målet är att dra nytta av dessa i möjliga nya behandlingsformer för autoimmuna sjukdomar.

Sammanfattat strävar forskargruppen mot att sammankoppla imaging från preklinska modeller av typ 1 diabetes med klinisk data från människor och vice versa. Vi har möjligheten att utforska hypoteser i organoidsystem och in vivo-modeller och relatera dessa till patofysiologiska fynd i patientmaterial som vävnadsprov, genetisk data och olika patientregister genom kliniska samarbeten.

Gustaf Christoffersson

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för medicinsk cellbiologi, Forskargrupp Gustaf Christoffersson

E-post:
gustaf.christoffersson[AT-tecken]mcb.uu.se
Senast uppdaterad: 2022-02-03