Joey Lau Börjesson

Strategier för att skydda transplanterade insulin-producerande beta-celler

Jag har under de senaste åren fokuserat min forskning på cellterapi för typ 1 diabetes och beta-cellernas fysiologi. Ett stort hinder vid transplantation av insulin-producerande beta-celler är immunologiska komponenter såsom det ospecifika immunförsvaret, autoimmunitet och allogena komponenter som hämmar överlevnaden hos de transplanterade cellerna.

Forskningen i min forskargrupp är fokuserad på att skapa ett lokalt skydd mot celldöd kombinerad med induktion av lokal tolerans för transplanterade beta-celler. En möjlighet att utesluta immunhämmande läkemedel vid transplantation kan därmed bli verklig. Detta skulle möjliggöra cellterapi för majoriteten av personer med typ 1 diabetes. Det är stort fokus på protokoll för att skapa en förnybar källa av insulin-producerande från humana pluripotenta stamceller på grund av begränsad tillgång av beta-celler från konventionella organdonatorer.

I mitt forskningslab producerar vi insulin-producerande ö-liknande cellkluster från både inducerade pluripotenta stamceller och embryonala stamceller. Inducerade pluripotenta stamceller öppnar upp möjligheten att kringgå allogena reaktioner och eventuellt autoimmuna komponenter. Strategier för att skydda mot det ospecifika immunförsvaret är användning av biomaterial och/eller beklädnad av öar med skyddande celler såsom decidua celler eller mesenkymala stamceller innan transplantation. En utmaning är att identifiera strategier för klinisk användning, dvs hitta en modifikation som kan accepteras som avancerad terapiläkemedel (ATMP).

Produktion av insulin-producerande ö-liknande cellkluster framtagna från humana pluripotenta stamceller.
Figur A. Ö-liknande cellkluster framtagna från humana pluripotenta stamceller i odling.
Figur B. Immunfärgat ö-liknande cellkluster framtagen från humana pluripotenta stamceller.

Joey Lau Börjesson

Universitetslektor vid Institutionen för medicinsk cellbiologi, Forskargrupp Joey Lau Börjesson

E-post:
joey.lau[AT-tecken]mcb.uu.se
Mobiltelefon:
018-471 4184
Senast uppdaterad: 2022-03-24