Johan Kreuger

Cellanalysverktyg

I forskningsprogrammet cellanalysverktyg, eller ”Cell Analysis Tools”, utvecklar och tillämpar vi radikalt nya metoder för att studera levande cellers beteende som svar på olika signaler och stimuli, såsom läkemedelsbehandlingar.

Exempel på tekniker som utvecklats i gruppen och tillsammans med våra samarbetspartners är tekniker som möjliggör studier av cellbeteende som svar på gradienter av tillväxtfaktorer och andra signalprotein, cellsignalering orsakat av mekaniska krafter, snabb antibiotikakänslighetstestning samt metoder för detaljerad avbildning av cell-cell-interaktioner i skräddarsydda cellkluster eller direkt i vävnader för att få en djupare förståelse för hur celler fungerar vid hälsa och sjukdom.

Flera av våra tekniker finns tillgängliga som kommersiella produkter eller kommer förhoppningsvis att kommersialiseras genom spinoffbolag. Vi är dedikerade till att utveckla nya verktyg för cellanalyser och att hjälpa till att implementera de nya verktygen och metoderna både inom akademisk forskning och där så är relevant inom hälso- och sjukvården.

Den senaste forskningsinriktningen i labbet rör utveckling av metoder med hjälp av olika typer av 3D-printning för läkemedelsscreening, för att kunna identifiera substanser med antitumöraktivitet, samt utveckling av nya metoder för bioprinting av vävnader för olika forskningsapplikationer, men även på sikt för applikationer inom regenerativ medicin och transplantationsmedicin .

Vi är del av kompetenscentret Additive Manufacturing for the Life Sciences Competence Centre, och vi driver även 3D-printningsfaciliteten U-PRINT vid Uppsala universitet, som stödjs lokalt av SciLifeLab. Vi är också en del av EU-projektet BioTrib ETN.

Vårt mål är att attrahera studenter, forskare och samarbetspartners som har en passion för tvärvetenskaplig och translationell forskning inom cellbiologi, 3D-printing/bioprinting, läkemedelsscreening och diagnostik, och du är mycket välkommen att kontakta Johan Kreuger (gruppledare) om du är intresserad av att starta ett samarbete, göra ett projekt eller ansluta till vårt team.

Johan Kreuger

Professor vid Institutionen för medicinsk cellbiologi, Forskargrupp Johan Kreuger

E-post:
Johan.Kreuger[AT-tecken]mcb.uu.se
Telefon:
018-471 4079

Prefekt vid Institutionen för medicinsk cellbiologi

Senast uppdaterad: 2022-03-01