Markus Sjöblom/Olof Nylander

Vår forsknings fokuserar på den neuro-endokrina regleringen av tunntarmens barriärfunktion. Mag-tarmkanalens slemhinna utgör en av kroppens största ytor som har direktkontakt med omgivningen och består av ett enkelt skikt med cylinderformade epitelceller, där grannceller är tätt förbundna med varandra med s.k. täta fogar (”tight junctions”).

I tunntarmen är slemhinnans funktion är att selektivt ta upp näringsämnen men också att skydda kroppen mot potentiellt farliga ämnen. De farliga ämnena kommer dels från maten, såsom giftiga ämnen från bakterier, virus och alkohol, men de kan också vara kroppens egna utsöndringsprodukter, som till exempel saltsyra från magsäcken och enzymer som utsöndras för att bryta ner proteiner (pepsin och trypsin).

Slemhinnans täta fogar utgör en mycket viktig komponent i tarmens barrärfunktion. Ändrad genomsläpplighet (permeabilitet) kan få ödesdigra konsekvenser. En ökad genomsläpplighet, särskilt den paracellulära permeabiliten, är en trolig bakomliggande faktor i utvecklingen av olika tarmsjukdomar, men även av diabetes mellitus.

Vårt mål är att öka kunskapen hur tarmslemhinnans barriärfunktion regleras. Vi studerar betydelsen av melatonin från mag-tarmkanalen, och hur olika produkter från födan, påverkar regleringen av tarmslemhinnans barriärfunktion. I avancerade heldjurmodeller studerar vi de mekanismer som reglerar slemhinnans paracellulära genomsläpplighet, sekretion av joner, sekretion/absorption av vätska och tarmens motorik.

Gruppledare:
Docent Markus Sjöblom
e-mail: markus.sjoblom@neuro.uu.se

Prof. Olof Nylander
e-mail: olof.nylander@neuro.uu.se

Markus Sjöblom

Universitetslektor vid Institutionen för medicinsk cellbiologi, Forskargrupp Markus Sjöblom/Olof Nylander

E-post:
markus.sjoblom[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-471 4186
Senast uppdaterad: 2022-02-03