Michael Hultström

Vårt lab fokuserar på translationella studier av organsvikt under intensivvård. Vi är speciellt intresserade av elektrolyt- och vätskebalans i relation till akut njurskada och hjärtsvikt. Dessutom är vi en del av Uppsala Intensivvårdsbiobank där vi också studerar orsaker till kritisk sjukdom med fokus på blodförgiftning, akut andningssvikt och COVID-19. Slutligen deltar vi i storskaliga studier av genetiska riskfaktorer för kritisk sjukdom inom SweCovid (https://swecovid.org) och det internationella samarbetet COVID-19 Host Genetics Initiative (https://www.covid19hg.org).

Michael Hultström

Forskare vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Anestesiologi och intensivvård

Forskare Avd. för Integrativ Fysiologi vid Institutionen för medicinsk cellbiologi, Forskargrupp Michael Hultström

E-post:
michael.hultstrom[AT-tecken]mcb.uu.se
Telefon:
018-471 4156
Senast uppdaterad: 2022-02-15