Michael Welsh

Studierna syftar till att öka vår förståelse av tumörmetastasering genom att undersöka en experimentell musmodell där Shb-genen inaktiverats. Särskilt kommer immuncellssvar att studeras. Eventuellt kommer nya behandlingsprinciper kunna utvecklas som en konsekvens av studierna.

SHB-genen i tumörens biologi

SHB är ett signaleringsprotein nedströms om viktiga tillväxtfaktorsreceptorer såsom VEGF-receptorn, PDGF-receptorerna och immuncellsreceptorn.

SHB och metastasering

Vi har observerat att frånvaro av SHB i endotelceller ökar metastasering av bröstcancer i musmodeller. Detta beror på att immunsvaret mot tumörer hämmas och därmed kommer tumörerna att kunna sprida sig lättare. Detta kommer att undersökas mera i detalj.

Senast uppdaterad: 2022-02-28