Olof Idevall-Hagren

β-CELLENS ORGANELLER OCH DERAS INTERAKTIONER

Kroppen celler är uppdelade i funktionella delar, de s.k. organellerna. Dessa har specifika funktioner, som att producera energi, tillverka proteiner eller bryta ned makromolekyler. Trots att organellerna kan framstå som självständiga delar av våra celler så måste dessa kontinuerligt utbyta information med varandra, och om detta utbyte inte fungerar så leder det till dysfunktionella celler och kan i förlängningen även leda till patologiska tillstånd. I vår forskning använder vi oss av avancerad ljusmikroskopi för att studera hur cellernas organeller fördelar sig, interagerar och kommunicerar med varandra. Informationsutbytet sker ofta i form av joner eller lipider vid platser där två organeller är fysiskt kopplade till varandra. Hur sådana fysiska kontakter uppstår, vilken information som utbyts vid dessa och vad detta utbyte har för funktion är några av huvudfokusen för vår forskning.

Typ-2 diabetes är en av våra stora folksjukdomar, och ett kännetecken för denna sjukdom är defekter i de insulinproducerande β-cellerna i bukspottkörteln, vilka då inte längre förmår att frisätta insulin och reglera blodsockernivåerna. I vår forskning försöker vi förstå hur β-cellerna förändras vid diabetes, med fokus på förändringar i hur dessa cellers organeller fungerar. Vår förhoppning är att identifiera mekanismer som är förändrade vid typ-2 diabetes och som har terapeutisk potential.

Olof Idevall

Forskare vid Institutionen för medicinsk cellbiologi, Forskargrupp Olof Idevall

E-post:
Olof.Idevall[AT-tecken]mcb.uu.se
Telefon:
018-471 4428
Mobiltelefon:
076-3940079
Senast uppdaterad: 2022-02-28