Institutionen för medicinsk cellbiologi

Vid institutionen för medicinsk cellbiologi bedrivs forskning och forskarutbildning inom cellbiologi och fysiologi inriktad mot diabetes, njurfunktion, inflammation, kärlbildning och cellsignalering. Vi undervisar dessutom studenter inom en rad olika utbildningsprogram och fristående kurser i anatomi, cellbiologi, fysiologi och histologi.

Senast uppdaterad: 2022-03-15