Kungl Vetenskaps-Societetens Thuréus-pris till Sebastian Barg

2022-09-01

Kungl. Vetenskaps-Societeten delar vid en ceremoni idag ut Thuréuspriset
med en prissumma på 100.000 kr. Priset i den naturalhistoriskmedicinska
klassen går till:

Professor Sebastian Barg vid institutionen för medicinsk cellbiologi,
Uppsala universitet, för sina framstående studier av den reglerade
exocytosens molekylära mekanismer.

Thuréus-priset har sitt ursprung i en donation av framlidna läkaren och
Uppsala-studenten Sven Thuréus, genom bildandet av Lilly och Sven
Thuréus fond för Natur och Kultur.

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades 1710 och är Sverige
äldsta vetenskapsakademi. Det är en fortfarande aktiv och engagerad
akademi som bland annat stödjer svensk forskning av högsta kvalitet
genom att dela ut priser och belöningar till förtjänta forskare.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-05-15