Skyddsombud och lika villkor

I ärenden som gäller arbetsmiljö kan man vända sig till våra skyddsombud.

Lisbeth Ahlqvist
Epost: lisbeth.ahlqvist@mcb.uu.se
Telefon: 018-471 43 95


Yunjian Xu
Epost: yunjian.xu@mcb.uu.se
Telefon: 018-471 44 26

Institutionens likavillkorsgrupp

Madeleine le Grevès, samordnare
Epost: madeleine.legreves@uu.se
 

Senast uppdaterad: 2023-05-10