SSMF:s Stora Anslag 2017 till MCB

2018-06-21

SSMF:s Stora Anslag är ett av Sveriges största etableringsstöd för unga forskare. Det har även i år tilldelats Gustaf Christoffersson och  Femke Heindryckx på heltid i två år med möjlighet till två års förlängning.

Gustaf Christoffersson recieved the grant for the project "Local immunodeficiency in type 1 diabetes through interactions between nerves and immune cells. "

Read more Gustaf Christoffersson's research.

Femke Heindryckx recieved the grant for the project "Endoplasmic reticulum stress in hepatocellular cancer."

Read more Femke Heindryckx's research