UPPSALA UNIVERSITY 3D-PRINTING FACILITY

Välkommen till U-PRINT

Vi är Uppsala Universitets 3D-skrivningsfacilitet. Vi specialiserar oss på design och tillverkning av specialanpassade komponenter för livsvetenskapliga applikationer. Vi är finansierade av områdesnämnden för medicin och farmaci vid Uppsala Universitet och med SciLifeLab Uppsala SFO-medel.

Kontakt

Projektkoordinator
Olle Eriksson

Forskningsingenjörer
Adam Engberg
Olle Pontén

Föreståndare
Johan Kreuger

Besöksadress
U-PRINT finns vid Uppsala Universitets biomedicinska centrum.

Rum C10:105a
Husargatan 3 
75123 Uppsala

Om du har några frågor eller funderingar, kontakta oss.

Telefonnummer (till U-PRINT): 018-471 4121

Senast uppdaterad: 2022-03-15