Utbildning vid institutionen för medicinsk cellbiologi

Utbildning vid institutionen för Medicinsk cellbiologi

På grundnivå ansvarar institutionen för undervisningen i anatomi, histologi, cellbiologi och fysiologi för studenter på läkarprogrammet, apotekarprogrammet, biomedicinarprogrammer, sjuksköterskeprogrammet, biomedicinska analytikerprogrammet, dietistprogrammet, receptarieprogrammet och på diverse fristående kurser.

Institutionen ansvarar för masterprogrammet i biomedicin.

Vid institutionen är fler än 30 doktorander verksamma inom projekt i de olika forskargrupperna.

Vem ska jag fråga?

För frågor som angår behörighet, examen, kurs- och programansökan, kursregistrering, schema, tentamensanmälan och tillgodoräkning - besök http://www.uu.se/student.

Där kan du även finna information som berör exempelvis arbetsmiljö och lika villkor

Senast uppdaterad: 2022-03-07