Doktorandstudier vid MCB

Vi välkomnar dig som doktorand till Institutionen för medicinsk cellbiologi vid Uppsala Universitet.

Idag finns det över 30 doktorander vid institutionen och de flesta kommer du att interagera med i samband med Brainpub-seminarier, forskning och/eller undervisningsaktiviteter.

Doktoranderna anordnar självständigt en doktoranddag där de själva bestämmer innehållet samtidigt som institutionen stödjer ekonomiskt Det är upp till var och en att komma med förslag på innehållet. Denna aktivitet ger krediter. Mer information finns på vänster sida under "Kreditkrav".

För att sidan ska fungera förlitar vi oss på idéer från dig. Därför får du gärna kontakta Gunilla Westermark om det är nåpot du undrar över eller vill informera andra om.

Senast uppdaterad: 2022-03-07