Vem vet vad?

BEHÖRIGHET

Antagningsenheten vid Uppsala universitet är ansvarig för antagningen till kurser och program och kan också besvara frågor om behörighet.

KURS OCH PROGRAMANSÖKAN

Ansökningar till våra utbildningar görs via antagning.se. Sista datum för ansökan är 15 april för höstterminer, 15 oktober för vårterminer och vill du genomföra en sommarkurs/praktik så är sista datum för ansökan 15 mars. Mer information finns via studera.nu. Har du frågor om våra utbildningar eller kurser kan du vända dig till kursadministrationen på MCB.

ANMÄLNINGS- OCH STUDIEAVGIFTER

Sverige har beslutat att införa anmälnings- och studieavgifter för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Se vidare information:
 Studieavgifter - Uppsala universitet (uu.se)

Senast uppdaterad: 2022-02-03